VI HAR

FOKUS

PÅ ET GODT ARBEIDSMILJØ OG MESTRINGSFØLELSE

Vi hjelper mennesker som trenger bistandsbehov i arbeidshverdagen

 

Litt om oss

VI GIR MENNESKER EN MENINGSFYLT ARBEIDSHVERDAG

 

VIA Partner AS er en attføringsbedrift som skal gi mennesker med bistandsbehov muligheter til læring og personlig vekst. 

Dette er vår kjerneproduksjon nummer én. All vare- og tjenesteproduksjon i bedriften skal være et middel for at våre deltakere skal lykkes i denne prosessen. Virksomheten baseres på samarbeid mellom selskapet, NAV og Kristiansand kommune, etter gjeldende retningslinjer og tilskuddsordninger.

Ansatte

Product Manager