VIA Partner

VI HAR

FOKUS

PÅ ET GODT ARBEIDSMILJØ OG MESTRINGSFØLELSE

Vi hjelper mennesker som trenger bistandsbehov i arbeidshverdagen

 

Litt om oss

VI GIR MENNESKER EN MENINGSFYLT ARBEIDSHVERDAG

 

VIA Partner AS er en attføringsbedrift som skal gi mennesker med bistandsbehov muligheter til læring og personlig vekst. 

Dette er vår kjerneproduksjon nummer én. All vare- og tjenesteproduksjon i bedriften skal være et middel for at våre deltakere skal lykkes i denne prosessen. Virksomheten baseres på samarbeid mellom selskapet, NAV og Kristiansand kommune, etter gjeldende retningslinjer og tilskuddsordninger.

Ansatte

Trond Fekjær

Daglig leder

480 49 311

trond@viapartner.no

Carola Koslosky

kvalitets- og attføringsleder

903 60 005

CAROLA@VIAPARTNER.NO

Kjetil Abrahamsen

Leder drift og forretningsutvikling

901 82 227

kjetil@viapartner.no

Linn Merete Moseid

Avdelingsleder Service

404 37 436

linnmerete@viapartner.no

Brith Hege Mortensen

Arbeidsveileder

404 12 912

BRITHHEGE@VIAPARTNER.NO

Charlotte Loland Gaustad

Ansvarlig Gartner

404 49 546

charlotte@viapartner.no

Dalmar Shirwac

Arbeidsveileder

404 37 767

dalmar@viapartner.no

Elisabeth Ludvigsen

Arbeidsveileder

404 12 916

elisabeth@viapartner.no

Heiner Grünberg

Arbeidsveileder

404 12 917

heiner@viapartner.no

Anita Hauge

Vikar

381 48 600

post@viapartner.no

Øyvind Tellefsen

Arbeidsveileder Tre

480 23 199

oyvind@viapartner.no

Olaf Thomassen

Arbeidsveileder

926 09 268

olaf@viapartner.no

Pernille Langfeldt Nielsen

Arbeidsveileder Service (permisjon)

404 37 461

pernille@viapartner.no

Stian Ugland

Arbeidsveileder Tre

404 37 472

stian@viapartner.no

Terje Svensen

Medarbeider

381 48 600

post@viapartner.no

Uthit Hanaas

Medarbeider

381 48 600

post@viapartner.no