VIA Partner

VI HAR

FOKUS

PÅ ET GODT ARBEIDSMILJØ OG MESTRINGSFØLELSE

Vi hjelper mennesker som trenger bistandsbehov i arbeidshverdagen

 

Litt om oss

VI GIR MENNESKER EN MENINGSFYLT ARBEIDSHVERDAG

 

VIA Partner AS er en attføringsbedrift som skal gi mennesker med bistandsbehov muligheter til læring og personlig vekst. 

Dette er vår kjerneproduksjon nummer én. All vare- og tjenesteproduksjon i bedriften skal være et middel for at våre deltakere skal lykkes i denne prosessen. Virksomheten baseres på samarbeid mellom selskapet, NAV og Kristiansand kommune, etter gjeldende retningslinjer og tilskuddsordninger.

Ansatte

Trond Fekjær

Daglig leder

480 49 311

trond@viapartner.no

Andrè Aarflot

Avdelingsleder Via Treprodukt

404 37 562

andre@viapartner.no

Anita Hauge

Medarbeider

381 48 600

post@viapartner.no

Brith Hege Mortensen

Arbeidsveileder

404 12 912

brithhege@viapartner.no

Carola Koslosky

kvalitets- og attføringsleder

903 60 005

carola@viapartner.no

Charlotte Loland Gaustad

Arbeidsveileder

404 49 546

charlotte@viapartner.no

Dalmar Shirwac

Arbeidsveileder

404 37 767

dalmar@viapartner.no

Elisabeth Ludvigsen

Arbeidsveileder

404 12 916

elisabeth@viapartner.no

Heiner Grünberg

Arbeidsveileder

404 12 917

heiner@viapartner.no

Kjetil Abrahamsen

Avdelingsleder Via Tjenester

381 48 600

kjetil@viapartner.no

Lene Jensen

Arbeidsveileder

381 48 600

lene@viapartner.no

Olaf Thomassen

Arbeidsveileder

926 09 268

olaf@viapartner.no

Pernille Langfeldt Nielsen

Arbeidsveileder

404 37 461

pernille@viapartner.no

Stian Ugland

Arbeidsveileder

404 37 472

stian@viapartner.no

Terje Svensen

Medarbeider

381 48 600

post@viapartner.no

Uthit Hanaas

Medarbeider

381 48 600

post@viapartner.no

Øyvind Tellefsen

Arbeidsveileder

480 23 199

oyvind@viapartner.no